Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce GeopolymerCamp Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační brožura LAM

Oddělení struktury a vlastností materiálů se zabývá studiem vztahů mezi strukturou a vlastnostmi anorganických a organických materiálů, jejich přípravou a procesy jejich energetického zpracování s využitím experimentálního a matematického modelování. Jednotlivé oblasti výzkumu s aplikačním potenciálem se zaměřují na studium tavicího procesu skel, speciálních skel pro fotoniku, alumino-silikátových pojiv a materiálů a permanentních magnetů ze vzácných zemin. Dlouhodobě jsou zkoumány procesy tepelného zpracování uhlí, biomasy a organických odpadních materiálů a vzniklé produkty. Součástí oddělení je také Laboratoř anorganických materiálů (Společné pracoviště Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.)

Vedoucí oddělení

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
  E-mail: jaroslav.klouzekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009423

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009251, 321, 403