Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce GeopolymerCamp Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační brožura LAM

Oddělení struktury a vlastností materiálů se zabývá studiem vztahů mezi strukturou a vlastnostmi anorganických a organických materiálů, jejich přípravou a procesy jejich zpracování s využitím experimentálního a matematického modelování. Jednotlivé oblasti výzkumu s aplikačním potenciálem se zaměřují na studium a implantace tavicího procesu skel, vitrifikaci, speciálních skel pro zobrazovací techniku, přenos signálů aj., alumino-silikátových pojiv a inhibici anorganických odpadních materiálů v geopolymerní matrici, technologií zpracování organických odpadů (např. tepelné zpracování biomasy, plastových směsí a čistírenských kalů). Oddělení dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, se kterou má společné pracoviště Laboratoř anorganických materiálů

Vedoucí oddělení

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
  E-mail: jaroslav.klouzekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009423

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009251, 321, 403