Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce GeopolymerCamp Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační brožura LAM

Oddělení struktury a vlastností materiálů se zabývá vztahy mezi strukturou a vlastnostmi anorganických a organických materiálů, jejich přípravou a procesy zpracování s využitím experimentálního a matematického modelování. Výzkumná témata jsou zaměřena na studium (a) vitrifikačních procesů, tavicích procesů skel a speciálních skel pro fotoniku, (b) aluminosilikátových pojiv a fixaci anorganických odpadů v geopolymerní matrici a (c) technologií zpracování organických odpadů na dále využitelné produkty. Součástí oddělení je Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Vedoucí oddělení

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
  E-mail: jaroslav.klouzekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009423

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009251, 321, 403