Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Společné laboratoře Centrum texturní analýzy
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura

Oddělení geochemie se zabývá výzkumem složení, struktury a vlastností hornin včetně uhlí a odvozených materiálů metodami povrchové chemie, geochemie a petrologie. Studuje procesy vzniku a kumulace organické hmoty v horninách, charakterizuje biologické zdroje a paleoprostředí. Věnuje se produktům nedokonalého spalování v souvislosti s kontaminací prostředí a problematice oxidu uhličitého jako skleníkového plynu.

Vedoucí oddělení

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
  E-mail: havelcovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009283, 203

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc.
  E-mail: sykorovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009280, 339