Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Projekt EU Tecnet Centrum excelence
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura

Oddělení inženýrské geologie analyzuje a interpretuje nebezpečné geodynamické jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu horninového prostředí v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Jde o jevy spojené jak s exogenními procesy (např. svahové deformace, zvětrávání) tak i endogenními procesy (např. pohyby na zlomech). Zvláštní pozornost je věnována vývoji spolehlivých a přesných monitorovacích metod pro sledování svahových a tektonických procesů a předpovědím jejich vývoje a výskytu v prostoru a čase.

Vedoucí oddělení

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvichirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009233

Zástupce vedoucího oddělení

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
  E-mail: blahutirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009394