Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura

Oddělení inženýrské geologie analyzuje a interpretuje nebezpečné geodynamické jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu horninového prostředí v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Jde o jevy spojené jak s exogenními procesy (např. svahové deformace, zvětrávání) tak i endogenními procesy (např. pohyby na zlomech). Zvláštní pozornost je věnována vývoji spolehlivých a přesných monitorovacích metod pro sledování svahových a tektonických procesů a předpovědím jejich vývoje a výskytu v prostoru a čase.

Vedoucí oddělení

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvich@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009318, 233

Zástupce vedoucího oddělení

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
  E-mail: blahut@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009394

Zaměstnanci oddělení

Ing. Jan Balek, Ph.D.
Mgr. Ivo Baroň, PhD.
Petra Bestajovská
RNDr. Miloš Briestenský, PhD.
Zdeněk Fučík
Monika Hladká
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
Ing. Blahoslav Košťák, CSc.
RNDr. Michal Kusák, Ph.D.
M.Sc. Marco Loche
Tomáš Nýdl
Mgr. Ondřej Racek
Dr. Matthew D. Rowberry, Ph.D.
Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.
RNDr. Josef Stemberk, CSc.