Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vedení ústavu

Ředitel ústavu

Zástupce ředitele ústavu

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
  E-mail: stemberkirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009318, 350
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvichirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009233

Vědecký tajemník

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
  E-mail: strakairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009402

Předseda Rady pracoviště

Předseda Dozorčí rady

Ing. Martin Černý, Ph.D.
  E-mail: cernyirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009257, 245, 247
RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  Domovská organizace: Matematický ústav AV ČR, v.v.i.