Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mediální kontakty

Kontakt pro komunikaci s médii za ÚSMH

Michaela Synková Maladiová
  E-mail: synkovamirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009303, 492

Komunikace s médii za oddělení geochemie

Komunikace s médii za oddělení inženýrské geologie

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
  E-mail: havelcovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009283, 203
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvichirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009233

Komunikace s médii za oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Komunikace s médii za oddělení seismotektoniky

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  E-mail: suchytirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009287
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
  E-mail: malekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009314

Komunikace s médii za oddělení struktury a vlastností materiálů

Komunikace s médii za oddělení neotektoniky a termochronologie

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009251, 321, 403
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
  E-mail: stepancikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009328