Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dozorčí rada

Předseda Dozorčí rady

Místopředseda Dozorčí rady

RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  Domovská organizace: Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009451

Členové Dozorčí rady

 

doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
  Domovská organizace: Česká geologická služba
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
  Domovská organizace: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
  Domovská organizace: České vysoké učení technické v Praze