Dozorčí rada

Předseda Dozorčí rady

Místopředseda Dozorčí rady

Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
  Domovská organizace: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009451

Členové Dozorčí rady

 

Ing. Jana Jeřábková
  Domovská organizace: Kancelář Akademie věd ČR
doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
  Domovská organizace: Česká geologická služba
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
  Domovská organizace: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta