Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Erhan Gülyüz

Muž
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika