Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Jan Balek, PhD.

Muž
Oddělení inženýrské geologie
(postdoktorand)
 
E-mail - pracovní: balekirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 365
Kancelář: 307 (budova: C, patro: 3)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, Katedra speciální geodézie
Téma disertační práce: Sledování svahových deformací s využitím terestrických skenovacích systémů a dalších metod geodetického měření, Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (školitel)

Vzdělání

2004 - 2010 Ing. v oboru Geodézie a kartografie

  • České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, Studijní obor Geodézie a kartografie, Praha, Česká republika
  • Magisterská práce: Testování software Photomodeler ScannerŠkolitel: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
  • Hodnocení geomorfologických ohrožení a rizik

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

  • Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech (2016 - 2018)
  • Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky (2013 - 2015)
  • Popularizace

    Není uvedena žádná popularizační činnost.