Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Petr Kostka, PhD.

Muž
Oddělení struktury a vlastností materiálů
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: kostkairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 380, 331
Kancelář: 005 (budova: A, patro: přízemí)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

  • Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti (2020 - 2021)
  • Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů (2019 - 2021)
  • Starší projekty

  • Fyzikální vlastnosti skel pro aplikaci v infračervené oblasti či v paměťových zařízeních (2017 - 2018)
  • Speciální skla pro optoelektroniku, nelineární a vláknovou optiku (2014 - 2015)
  • Charakterizace speciálních skel s využitím fyzikálních metod (2012 - 2013)
  • Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů (2012 - 2015)
  • Popularizace

    Není uvedena žádná popularizační činnost.