Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
(vědecká pracovnice)
 
E-mail - pracovní: lucie.novakovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 349
Telefon - osobní: +420605117392
Kancelář: 201 (budova: D, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

 • Měření a analýza seismických dat

Vzdělání

2006 - 2013 Ph.D. v oboru Strukturní geologie

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, Ústav petrologie a strukturní geologie,
 • Disertační práce: Křehká tektonika v SV části Českého masívu ve vztahu k recentním pohybům indikovaným GPS měřením
 • Školitel: prof. RNDr. František Hrouda, CSc.

2000 - 2005 Mgr. v oboru Geologie

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů,
 • Magisterská práce: Distribuce rtuti v malém zalesněném povodí - lokalita Lesní potok, Střední Čechy

Členství

 

Životopis v pdf

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků (2020 - 2022)
 • Starší projekty

  V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

  Popularizace

 • 27.10. 2016 Analýza tektonických pohybů v severovýchodní části Českého masívu (přednáška)
 • 4.10. 2016 Nový Zéland očima geologa (přednáška)
 • 4.4. 2014 Napěťové poměry v severovýchodní části Českého masivu (seminář / workshop)
 • 2.5. 2013 Nový Zéland - Země v pohybu (přednáška)