RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
(vědecká pracovnice)
 
E-mail - pracovní: lucie.novakovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 349
Telefon - osobní: +420605117392
Kancelář: 201 (budova: D, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

  • Měření a analýza seismických dat

Vzdělání

2006 - 2013 Ph.D. v oboru Strukturní geologie

  • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, Ústav petrologie a strukturní geologie,
  • Disertační práce: Křehká tektonika v SV části Českého masívu ve vztahu k recentním pohybům indikovaným GPS měřením
  • Školitel: prof. RNDr. František Hrouda, CSc.

2000 - 2005 Mgr. v oboru Geologie

  • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů,
  • Magisterská práce: Distribuce rtuti v malém zalesněném povodí - lokalita Lesní potok, Střední Čechy

Členství

 

Životopis v pdf

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

  • 27.10. 2016 Analýza tektonických pohybů v severovýchodní části Českého masívu (přednáška)
  • 4.10. 2016 Nový Zéland očima geologa (přednáška)
  • 4.4. 2014 Napěťové poměry v severovýchodní části Českého masivu (seminář / workshop)
  • 2.5. 2013 Nový Zéland - Země v pohybu (přednáška)