Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
(zástupce vedoucího oddělení)
 
E-mail - pracovní: taborikirsm.cas.cz
E-mail - osobní: petr.taborikpost.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 368
Telefon - osobní: +420775416065
Kancelář: 408 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Téma disertační práce: Aplikace geofyzikálních metod ve výzkumu vývoje reliéfu

Odborné zaměření

 • Strukturní geomorfologie a morfotektonika
 • Dynamická geomorfologie
 • Přírodní hazardy a svahové procesy
 • Užitá geofyzika v geomorfologii a inženýrské geologii
 • Mělká geofyzika
 • Experimentalní odporová měření a modelování

Odborné vzdělání

 • 2012 – dosud: Ph.D. studium oboru Aplikovaná geologie – specializace v Aplikované geofyzice (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
 • 2012 – Ph.D. v oboru Environmentální geografie – specializace v Geomorfologii (disertační práce: „Možnosti využití elektrické odporové tomografie ve výzkumu horského reliéfu“) (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzity v Ostravě)
 • 2009 – RNDr. v oboru Fyzická geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzity v Ostravě)
 • 2008 – Mgr. v oboru Fyzická geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzity v Ostravě)

Členství v profesních organizacích

 • ČAG/IAG (Česká asociace geomorfologů)
 • ČAAG (Česká asociace geofyziků)
 • IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment)
 • EEGS (Environmental & Engineering Geophysical Society (faculty advisor))
 • SEG (Society of Exploration Geophysicists)

Výuka a vzdělávání

2014, 2015        přednáška na  KFGG, PřF OU v Ostravě v rámci předmětu Vybrané kapitoly z fyzické geografie

2012 – dosud     vedení diplomových prací na ÚHIGUG, PřF UK – zaměření: Inženýrská geologie a Užitá geofyzika, konzultant DP na KFGG PřF UK

2013 – dosud     výuka na KFGG, PřF, UK v rámci předmětu Metody geomorfologického výzkumu

2013 – dosud     výuka na  KFGG, PřF, OU v Ostravě: Aplikovaná geofyzika (garant předmětu)

2012                  externí výuka na  KFGG, PřF, OU v Ostravě: Inženýrská geologie

2012 – dosud     výuka na ÚHIGUG, PřF, UK v Praze: Geoelektrika – cvičení, Geoelektrický průzkum - cvičení, Geophysical Field Course, Ter. cvič. z geof. metod, Ter. kurz užité geofyziky, Applied geophysics (Erasmus), přednášky v rámci Semináře aplikované geologie (2010, 2014 a 2015)

2008 – 2011      výuka na KFGG PřF, Ostravská univerzita v Ostravě v rámci předmětů:  Cvičení z geomorfologie, Metody v geomorfologii, Svahové deformace (terénní exkurze), Vybrané kapitoly z FG a geoinformatiky, Fyzická geografie světa

 

2014 – dosud     člen komise pro SZZ v Centru biologie, geověd a envigogiky, FPE, ZČU v Plzni v programech: Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením pro vzdělávání a Učitelství geografie pro: 1. Stupeň, ZŠ a SŠ

 

Vybrané konferenční příspěvky (od 2012)

7th International Geosciences Student Conference IGSC2016,  10-13 July 2016, Katowice, Poland. Tábořík P., Fischer T., Vilhelm J., Blecha V., Štěpančíková P., Jirků J., Vlček J., Hartvich F. (2016): Geophysical evidence of the Mariánské Lázně Fault (Cheb Basin, Czech Republic) (poster)

State of Geomorphological Research 2016, 11-13 May 2016, Kunčice p. O., Czech Rep. Tábořík P., Hartvich F., Stemberk J., Kopecký J., Jenka O. (2016): Structural and tectonic control of the sandstone mesa development as revealed by ERT measurements and TM-71 crack-gauge (Ostaš and Hejda Mts., Czech Republic) (přednáška)

Svahové deformace a pseudokras 2016, 25-26 May 2016, Mnichovo Hradiště, Czech Rep. Tábořík P., Hartvich F., Blahůt J., Klimeš J., Belov T., Vlček L. (2016): Přírodní laboratoř Čeřeniště: výzkum a dlouhodobý monitoring aktivního sesuvu (přednáška)

13th International Symposium on Pseudokarst, 16 –19 September 2015, Kunčice pod Ondřejníkem, Czech republic. Tábořík P., Hartvich F., Stemberk J., Kopecký J., Jenka O. (2015): Structural and tectonic control of the sandstone mesa as revealed by ERT: preliminary results from Ostaš and Hejda Mts. (přednáška)

State of Geomorphological Research 2015, 10-13 March 2015, Pilsen, Czech Rep. Tábořík P., Hartvich F., Belov T., Vlček L., Blahůt J., Stacke V., Prokešová R. (2015): Time-lapse resistivity measurements in landslide monitoring – benefits, difficulties and what we have learned so far (poster)

3rd Slope Tectonic Conference,  8-12 September 2014, Trondheim, Norway. Tábořík P., Stemberk J., Hartvich F., Blahůt J., Belov T. (2014): Long term monitoring of the active slope deformation Cerenište using a complex of geophysical and geotechnical techniques (Czech Republic) (přenáška)

State of Geomorphological Research 2014, 23-25 May 2014, Teplice, Czech Rep. Tábořík P., Hartvich F., Blahůt J., Belov T., Vlček, L. (2014): Monitoring of a complex slope deformation Čeřeniště using a time-lapse resistivity profiling (přednáška)

State of Geomorphological Research 2014, 23-25 May 2014, Teplice, Czech Rep. Tábořík P., Lenart J., Pánek T., Turský O., Blecha V., Hanzelková J., Vilhelm J. (2014): Multidisciplinary geophysical survey of deep-seated gravitational slope deformations (case studies from the Outer Western Carpathians) (přednáška)

Svahové deformace a pseudokras, 22-24 May 2013, Skály u Teplic nad Metují, Česká Republika. Tábořík P. (2013): Odporová tomografie ve výzkumu svahových deformací (přednáška)

8th IAG International Conference on Geomorphology, IAG-International Association of Geomorphologist, 27-31 August 2013, Paris, France. Tábořík P., Pánek, T. (2013): Resistivity measurements in slope geomorphology: recognition of deep-seated mass movements (poster)

State of Geomorphological Research 2013, 24-26 April 2013, Mikulov, Czech Rep. Tábořík P., Štěpančíková P., Hartvich F., Fischer T. (2013): Resistivity imaging of tectonic structures verified by trenching (přednáška)

2nd International Workshop on Geoelectrical Monitoring GELMON 2013, 4-6 December 2013, Vienna, Austria. Tábořík P., Hartvich F., Blahůt J. (2013): Time-lapse resistivity measurements in landslide monitoring on example of a complex slope deformation Čeřeniště (České středohoří Mts, Czech Republic) (přenáška)

Interdisciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin, IGCB 2012, 19-21 October 2012, Suceava, Romania.  Tábořík P. , Pánek T., Mentlík P., Smolková V. (2012): Geoelectrical surveying in geomorphology: case studies from the Western Carpathians (přednáška)

Vybrané publikace

Klanica, R., Kadlec, J., Tábořík, P., Mrlina, J., Valenta, J., & Kováčiková, S., et al. (2020). Hypogenic versus epigenic origin of deep underwater caves illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic)—The world's deepest fresh-water cave. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 125, e2020JF005663. https://doi.org/ 10.1029/2020JF005663

Tábořík P., Lenart J., Blecha V., Vilhelm J., Turský O. (2017, in press): Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology, 276, 59-70. (IF = 2.813)

Tábořík P. (2016): Voda v semiaridních oblastech iráckého Kurdistánu. Geografické rozhledy 25/5, 8-9. ISSN 1210-3004

Tábořík P., Fischer T., Vilhelm J., Blecha V., Štěpančíková P., Jirků J., Vlček J., Hartvich F. (2016): Geophysical evidence of the Mariánské Lázně Fault (Cheb Basin, Czech Republic). In Drwiła M., Kotlarek P., Kubalski J. P. (eds.): Conference Proceedings of 7th International Geosciences Student Conference. s. 145-147. ISBN 978-83-945593-0-4

Šálek O., Matolín M., Tábořík P., Štěpančíková P. (2015, in press): Detailní gamaspektrometrické stanovení přírodních radionuklidů K, U a Th na okrajovém sudetském zlomu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014. DOI 10.3140/ZGV.2014.02. (Scopus)

Tábořík P., Staněk F., Jirků J. (eds.): 6th IGSC Prague Abstract Book - Proceedings of the 6th International Geosciences Student Conference „Crossing the Boundaries”, 13 - 16 July 2015, Prague, Czech Republic. Charles University in Prague Geophysical Society, 2015, Prague. 216 p. (recenzovaný sborník příspěvků – editor)

Urban J., Pánek T., Hradecký J., Tábořík P. (2015): Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Geomorphology 246: 519-530. (IF = 2.79)

Stacke V., Tábořík P. (2015): Interaction of the hillslopes and valley bottoms on the NW slope of the Lysá hora Mt., the highest peak of the Western Beskids. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 10(2):159 – 174. (IF = 0.727)

Pánek T., Hartvich F., Jankovská V., Klimeš J., Tábořík P., Bubík M., Smolková V., Hradecký J. (2014): Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. Landslides 11(6): 981-992. (IF = 2.09)

Prokešová R., Kardoš M., Tábořík P., Medveďová A., Stacke V., Chudý F. (2014): Kinematic behaviour of a large earthflow defined by surface displacement monitoring, DEM differencing, and ERT imaging. Geomorphology 224: 86-101. (IF = 2.58)

Fischer T., Štěpančíková P., Karousová M., Tábořík P., Flechsig C., Gaballah M. (2012): Imaging the Mariánské Lázně Fault (Czech Republic) by 3-D ground-penetrating radar and electric resistivity tomography. Stud. Geophys. Geod. 56: 1019-1036. (IF = 0.806)

Štěpančíková P., Rockwell T., Hartvich F., Tábořík P., Stemberk J., Ortuňo M., Wechsler N.(2013): Late Quaternary Activity of the Sudetic Marginal Fault in the Czech Republic: A signal ofIce Loading? PATA Days - Seismic Hazard, Critical Facilities and Slow Active Faults (C. Grutzner,A. Rudersdorf, R. Peréz-Lopéz, K. Reicherter, eds.) 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active tectonics and Archeoseismology, Aachen, Germany, 259-262. ISBN 978-3-00-045796-1

Tábořík P., Pánek T., Lenart J., Prokešová R., Medveďová A. (2012): Geoelectrical imaging of slope deformations – towards repeated measurements, effective electrode array and limitations. In Gelmon 2011 - International Workshop on Geoelectric Monitoring. Book of Extended Abstracts. Berichte Geol. B.-A. 93: 198-203. ISSN 1017-8880.

Prokešová R., Medveďová A., Tábořík P., Snopková Z., (2012): Towards hydrological triggering mechanisms of large deep-seated landslides. Landslides 10 (3), 239-254.

Pánek T., Tábořík P., Klimeš J., Komárková V., Hradecký J., Šťastný M., (2011): Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: Evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. Geomorphology, 129, 92-112.

Pánek T., Šilhán K., Tábořík P., Hradecký J., Smolková V., Lenart J., Brázdil R., Kašičková L., Pazdur  A., (2011): Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology, 130,  352-364.

Škarpich V., Hradecký J., Tábořík P., (2011): Structure and genesis of Quaternary infill of the Slavíč River valley (the Moravsko-slezské Beskydy Mts, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 19, 18-29.

Škarpich V., Tábořík P., Hradecký J., (2011): Geomorfologická interpretace údolních den Moravsko-slezských Beskyd na základě geoelektrických měření. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, 87-92. (in Czech)

Mentlík P., Minár J., Břízová E., Lisá L., Tábořík P., Stacke V., (2010): Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic). Geomorphology, 117, 181-194.

Pánek T., Margielewski W., Tábořík P., Urban J., Hradecký J., Szura C., (2010): Gravitationally-induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology, 123, 165-180.

Urban, J., Panek T., Taborik P., Hradecky J., Margielewski W., Szura C., (2010): Caves in the Flysch Carpathians detected by ERT method. In: Simmert J. (Ed.), Proceedings of the 11th International Symposium on Pseudokarst. 12-16 May, Saupsdorf – Saxon Switzerland, Germany. 132-143.

Tábořík P., Pánek T., (2010): Elektrická odporová tomografie ve výzkumu horského reliéfu - případové studie z flyšových Karpat. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti,  74-81. (in Czech)

Tábořík P. (2009): Use of electrical resistivity tomography in the research of mountain ridge disintegration. In Ph.D. WORKSHOP 2009 PROCEEDINGS. Institute of Geonics AV CR, 43-48.

Tábořík P., Škarpich V., (2009): Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.). In Ph.D. WORKSHOP 2009 PROCEEDINGS. Institute of Geonics AV CR,  49-53.

Pánek T., Tábořík P., Hradecký J., (2007): Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006,  14, 124-129. (in Czech)

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
 • Starší projekty

 • Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+ (2017 - 2020)
 • Geofyzikální, hydroklimatický a geodynamický monitoring aktivní svahové deformace Čeřeniště – fáze II: návrh automatizovaného TL-ERT monitoringu pro měření s 1-denním intervalem (2015 - 2015)
 • Optimalizace geofyzikálního, hydroklimatického a geodynamického monitoringu aktivní svahové deformace Čeřeniště (2014 - 2014)
 • Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (2013 - 2016)
 • Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
 • Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky (2013 - 2015)
 • Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 • Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty) (2011 - 2013)
 • Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (2010 - 2010)
 • Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí (2010 - 2013)
 • Geochronologie a dynamika vybraných svahových deformací v oblasti Kysuckých Beskyd (2009 - 2009)
 • Popularizace

 • 30.9. 2020 Nový výzkum Hranické propasti (článek / kniha)
 • 2.9. 2020 Hranická propast je větší, než se čekalo. Nový výzkum naznačuje hloubku kolem kilometru. (článek / kniha)
 • 31.8. 2020 The world’s deepest freshwater cave just got a whole lot deeper (článek / kniha)
 • 18.5. 2018 Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů (přednáška)
 • 2.6. 2016 Seminář a exkurze k 90. výročí od katastrofy u Dnebohu (tisková zpráva)
 • 20.5. 2016 Seminář a exkurze u příležitosti 90. výročí od katastrofického sesuvu u obce Dnebohu (tisková zpráva)
 • 22.5. 2013 "Svahové deformace a pseudokras" (seminář / workshop)