Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pohled na vývoj nanomateriálů pro zdravotnictví ze strany regulačních autorit přiblížil odborný seminář

28.3. 2017 | iCalendar
aktualizováno: 29.3. 2017
Ve středu 22. března proběhl v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) odborný seminář na téma postavení výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně , pořádaný Společností pro kompozitní a uhlíkové materiály. Seminář se uskutečnil v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21 Akademie věd.

V první části programu se mohli účastníci seznámit se současnými projekty z oblasti vývoje zdravotnických prostředků na bázi nanomateriálů, které jsou řešeny na pracovišti ÚSMH a Technické univerzity v Liberci. Pohled na vývoj nanomateriálů pro zdravotnictví ze strany regulační autority shrnul ve své přednášce zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) MUDr. Tomáš Boráň.

Ve druhé části semináře se do diskuse se zástupci SÚKL z Oddělení klinického hodnocení léčiv, Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků, Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace klinických hodnocení, Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace biologických přípravků včetně klinického hodnocení a Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků se zúčastnili pracovníci z různých pracovišť, jako Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, Středoevropského technologického institutu Brno, Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického v Praze, Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava nebo ze společnosti Contipro, a.s.

Kontakty:

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
vedoucí Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH
e-mail: suchyt@irsm.cas.cz, telefon: +420 266 009 287Ke stažení:

tisková zpráva v pdf

Odkazy:

av21.avcr.cz/vyzkumne-programy