Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hrozby sesuvů a řícení skal přibližuje nová publikace Akademie věd České republiky

22.2. 2018 | iCalendar
aktualizováno: 3.4. 2018
Problematiku sesuvů a skalních řícení v České republice přibližuje veřejnosti nová publikace, kterou vydala Akademie věd České republiky (AV ČR). Mezioborové dílo s názvem Sesuvy – podceňované nebezpečí popisuje tuto problematiku nejen z pohledu geologie a geografie, ale i historie, sociologie a práva. Čtivě psaný text srozumitelný i laikům je doplněn fotografiemi a mapami tak, aby co nejlépe představil tento sice lokální, ale velmi nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén, který i v podmínkách ČR ohrožuje lidské životy.

"Je to další počin v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Přírodní hrozby. V minulých dvou letech jsme zorganizovali na téma sesuvů několik mezioborových seminářů určených odborníkům, úředníkům veřejné správy a samosprávy i politikům. Jejich cílem bylo upozornit na tuto problematiku i představit její možná řešení," připomněl koordinátor programu a ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR Josef Stemberk. Doplnil, že mezioborový pohled na fenomén sesuvů je nezbytný pro navržení a uplatnění co nejlevnějších a nejúčinnějších metod ke snižování škod, které mohou tyto jevy způsobit.

Nová brožura nabízí vysvětlení, jak, proč a kde nejspíše vznikají svahové pohyby, ať už jde o půdní nebo skalní sesuvy či řícení, a seznamuje čtenáře s konkrétními historickými událostmi na příkladu Hřenska a okolí včetně jejich společenských a dalších souvislostí.

"Právní část umožňuje vhled do legislativních souvislostí problematiky sesuvů se zřetelem k územnímu plánování a rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí a k prevenci a řešení škod způsobených sesuvy," vysvětlila Hana Müllerová z Ústavu státu a práva AV ČR.

Autoři poukazují také na význam sociologického kontextu pro prevenci a snižování škod na ohrožených lokalitách – vztah obyvatel k jejich krajině a k rizikům, která jsou s životem v takové lokalitě spojena. "Ukazuje se, že míra zranitelnosti naší společnosti těmito přírodními procesy do velké míry záleží na naší ochotě je respektovat a správným způsobem předcházet škodám," uvedl Jan Klimeš z ÚSMH AV ČR. Připomněl, že dílo přispívá i k celosvětové snaze o snižovaní rizika katastrof, kterou formulovaly Spojené národy na konferenci v japonském Sendai v roce 2015 a k níž se Česká republika oficiálně připojila.

Na tvorbě publikace se podíleli odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu státu a práva AV ČR, Sociologického ústavu AV ČR, Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a AV ČR a Etnologického ústavu AV ČR. Vydalo ji Středisko společných činností AV ČR pro Kancelář AV ČR.

Brožura je v tištěné podobě bezplatně k dispozici v síti knihkupectví Academia v Praze, Brně a Ostravě www.academia.cz/kontakt.
V elektronické podobě ji lze nalézt na webových stránkách nakladatelství Academia http://www.academia.cz/edice/kniha/sesuvy-podcenovane-nebezpeci

Ke stažení:

Tisková zpráva

Odkazy:

av21.avcr.cz