Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozvánka na představení aktivit WCoE 2017 - 2020

20.11. 2018 9:30 - 11:30 | iCalendar
aktualizováno: 14.11. 2018

Představení aktivit Celosvětového centra excelence pro výzkum rizik ze sesuvů (World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction), období 2017 - 2020


V úterý 20. listopadu 2018 od 9:00 do 11:30 v budově Akademie věd, Národní 3 Praha 1.

Program

  • 9:30 - 10:30
  • Úvodní slovo
  • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., (UK, prorektor pro vědeckou činnost), prof. Jan Řídký, Dr.Sc., (místopředseda AV ČR)

  • Představení Centra excelence (WCoE)

  • prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Vznik Centra a jeho zapojení do aktivit International Consortium on Landslides na příkladu vybraných projektů z Peru a Etiopie
  • RNDr. Josef Stemberk, CSc., Výsledky výzkumů Centra excelence v Česku a zahraničí (2014 - 2018)

  • Přednáška
  • RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. - Přístupy ke snižování rizika ze vzniku sesuvů v Česku a peruánských Andách

  • 10:30 - 11:30
  • Představení posterů, pohoštění

Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů - jedná se o společné výzkumné centrum oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedry fyzické geografie a geoekologie. Činnosti centra je dlouhodobě sledovat rozdílné typy svahových pohybů v různých částech světa a s využitím nových postupů hodnocení rizika přispět k redukci počtu obětí a škod, které každoročně sesuvy způsobují. Důležitou součástí centra je i tvorba celosvětové databáze ledovcových jezer, u nichž hrozí protržení břehů provázené katastrofálími záplavami v údolích pod nimi.


Ke stažení:

pozvánka | Tisková zpráva

Odkazy:

International Programme on Landslides