Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozvánka na přednášky v rámci vědeckého festivalu Týden vědy Akademie věd

13.11. 2019 16:30 - 15.11. 2019 16:00 | iCalendar
aktualizováno: 7.11. 2019
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR zve na přednášky:

Tiché hrozby: Krajina v pohybu


Ve středu 13. 11. od 16:30hodin

Budova Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 1009/3, místnost 205

Přednáška je určena pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a dospělou veřejnost.
Téma: životní prostředí

Krajina se stále se vyvíjí a dokáže mohutně odpovídat na změny, které v ní my lidé často necitlivě děláme. Film ukáže praktické příklady toho, jak se pro nás může stát hrozbou i zdánlivě nehybná krajina, a to často naším vlastním přičiněním. Film představuje, jak naši krajinu sledují čeští geologové a co vše z ní dokážou svým nebývale dlouhodobým a unikátním monitoringem vyčíst. Dotkne se tedy praktických situací reálně se dějících u nás v České republice. Na promítání naváže beseda.

Přednášející: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, inženýrská geologie

Filip Hartvich se zabývá strukturní a tektonickou geomorfologií, rizikovými svahovými procesy (sesuvy, skalními říceními apod.), aplikacemi UAV a TLS v geomorfologii, geoinformatikou, technikami monitoringu přírodních procesů a aplikacemi geofyziky v geovědách. Pracoval na mnoha místech po světě, např. na Špicberkách, v Kyrgyzstánu, v Peru, v Kalifornii nebo v Bulharsku, ale také v ČR, zejména na Šumavě, v Českém středohoří, v Beskydech, na Broumovsku a v Českém ráji. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 odborných publikací.

15 let výzkumu a snižování nebezpečí svahových deformací v Peru


V pátek 15. 11. od 16:00hodin

Budova Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 1009/3, místnost 205

Přednáška je určena pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a dospělou veřejnost.
Téma: geologie

Peruánské Andy jsou jednou z oblastí s častým výskytem nebezpečných svahových deformací, která je zároveň velmi výrazně ovliněna klimatickými změnami. Současně jde o místo rozvoje prehistorických kultur, jehož přírodní bohatství nutně potřebuje i dnešní společnost ke svému rozvoji. Jakým způsobem tento rozvoj ovlivňují častý vznik sesuvů a přívalových proudů a jak jim může peruánská společnost vzdorovat?

Přednášející: RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, inženýrská geologie

Jan Klimeš se zabývá hodnocením nebezpečí svahových deformací v oblasti Karpat a Českého středohoří s cílem identifikovat jejich možné katastrofické reaktivace. Od roku 2003 studuje různé typy svahových procesů v okolí Machu Picchu a Huascaránu v Peru.


Odkazy:

www.tydenvedy.cz/15-let-vyzkumu-a-snizovani-nebezpci-svahovych-deformaci-v-peru | www.tydenvedy.cz/tiche-hrozby-krajina-v-pohybu