Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas.

22.11. 2012 - 24.11. 2012 | iCalendar
aktualizováno: 13.10. 2012
Ústav geodezie a geoinformatiky Wroclawské univerzity enviromentálních a přírodních věd ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i. pořádá ve dnech 22. až 24. listopadu 2012 ve Wroclawi:
"13-th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas".
Program workshopu zahrnuje aktuální témata z oboru geodézie, geologie a geofyziky a navazuje na předešlé workshopy. Přednesené výsledky po úspěšné recenzi budou publikovány v impaktovaném časopise Acta geodynamica et geomaterialia vydávaném Ústavem struktury a mechaniky hornin.

Informace poskytne:
RNDr. Vladimír Schenk, DrSc., e-mail:schenk@irsm.cas.cz,
RNDr. Zdenka Schenková, CSc.,
e-mail:zdschenk@irsm.cas.cz

Ke stažení:

Registrační formulář | 1. cirkulář