Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů

 

Číslo grantu:

IBS3046004-Program podpory cíleného výzkumu a vývoje (2000-2005)

Grantová agentura:

Akademie věd České republiky (AV ČR)

Řešen v letech:

2000 - 2004

Hlavní řešitelé:

Pavel Straka
ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Jsou studovány procesy ekologického využití uhlí pro zpracování organických odpadů a procesy úpravy odpadních nebo nevyužitých surovin. Rovněž jsou sledovány vazby stopových prvků ve struktuře uhlí a jejich chování během tepelného zpracování. Jsou objasňovány průměrné fyzikální a chemické struktury uhlí a jeho reakce s odpadními látkami za účelem přípravy materiálů s vysokou užitnou hodnotou.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací