Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory

 

Číslo grantu:

17-12546S, Standardní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

Ing. Martin Černý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitelé:

Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Hlavním cílem navrhovaného projektu je prozkoumat základní aspekty hybridních kompozitů připravených částečnou pyrolýzou. Dílčími cíli budou zejména stanovení vlivu teploty na strukturní změny a mechanické vlastnosti se zaměřením na poškození způsobené dlouhodobou teplotní expozicí.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

Seznam úspěšných projektů 2017