Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek.

 

Číslo grantu:

18-05053S, Standartní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2018 - 2020

Hlavní řešitelé:

Ing. Josef Horálek, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Materiály ke stažení:

Seznam podpořených projektů 2018