Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin

 

Číslo grantu:

19-14082S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2019 - 2021

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Mgr. Michal Filippi Ph.D.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i

Mgr. Jana Schweigstillová Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Hlavním cílem projektu je charakterizovat napětovým a hydraulickým polem kontrolované zvětrávání erozí různých granulárních hornin a pomocí pokročilých fyzikálních experimentů vylepšit pokročilý numerický model pro 3D simulaci eroze těchto hornin.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace: