Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků

 

Číslo grantu:

M50GiP, reg.číslo projektu: CZ.02.2.69/.0.0/0.0/19_074/0014756,
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IFA, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Programové období 2014–2020)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2020 - 2021

Hlavní řešitelé:

RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i