Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže

 

Číslo grantu:

TA 34 17, program GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

Ing. Martin Černý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.