Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Vyvíjené přístroje Software
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura

Oddělení seismotektoniky se zabývá studiem přirozených seismických jevů spojených s dynamikou a tektonickým vývojem zemské kůry, zejména její svrchní části, a studiem seismických jevů indukovaných antropogenní činností. Oddělení vyvíjí aplikace pro vyhodnocování geofyzikálních měření a rovněž monitorovací přístroje a metodiky pro sledování projevů seismicity v zemské kůře a jejího vlivu na stabilitu horninového prostředí.

Vedoucí oddělení

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
  E-mail: malekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009314

Zástupce vedoucího oddělení

Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009451