Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Vyvíjené přístroje Software
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení

Nejnovější aktuality

Nejsou uvedeny žádné nové aktuality, které se týkají tohoto oddělení.

Archiv aktualit

19. 3. 2018: 17th Symposium of Tectonics, Structural Geology and Crystalline Geology
27. 7. 2017: Seismická aktivita na Islandu
26. 7. 2017: Evropský patent rozezná, kdo způsobil zemětřesení
27. 10. 2016: Pozvánka na přednášku z cyklu geologického semináře
20. 10. 2016: Pozvánka na přednášku: Nový Zéland očima geologa
3. 7. 2015: Seminář na téma: Prekurzory seismicity v celosvětovém měřítku
22. 6. 2015: IUGG 2015 - 26. Valné shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky
20. 4. 2015: Seismická data z Apolla pomáhají lidem při plánování budoucích aktivit na Měsíci
23. 2. 2014: Když se země chvěje
8. 1. 2014: Pozvánka na přednášku Pavla Kalendy „Bolid Čeljabinsk a geneze tektitů”
6. 1. 2014: Otevřené výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení Seismotektoniky
11. 12. 2013: Na získání tepla budou Litoměřice potřebovat 3,8 miliardy