Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.

Žena
Laboratoř geodynamiky
 
E-mail - pracovní: schenkovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 337
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • geodynamics and seismotectonics
 • earthquake hazard and seismic risk
 • macroseismic and damage survey of strong earthquakes
 • earthquake catalogues and seismic regime

Positions in the international organizations

 • secretary of the Subcommission "Seismicity" of the European Seismological Commission (ESC)
 • chairwoman of the ESC Working Group "Central and Eastern Europe"

Editorial activity

 • executive editor of Acta Montana, Series A - Geodynamics, Journal the Institute of Rock Structure and Mechanics, Acad. Sci.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Geodynamické sledování severozápadních Čech a Vogtlandu (Český masív) na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 • Sledování recentní geodynamické interakce mezi Alpami a Českým masívem na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 • Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS (2005-2008, AV0/IA) (2005 - 2008)
 • Studium recentních geodynamických procesů pomocí geoinformačních technologií (2005 - 2009)
 • Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív (2005 - 2008)
 • Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb (2005 - 2009)
 • Zemětřesné ohrožení České republiky korigované o vliv místní geologie (2005 - 2007)
 • Celoevropský informační servis o ohrožení vyvolaném pohyby zemského povrchu pro potřeby závažných rozhodnutí zaměřených k ochraně obyvatelstva – 2. etapa (2004 - 2008)
 • Geodynamika Sudet a přilehlých oblastí na českém a polském území (2004 - 2009)
 • Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka(S.M.INT) (2003 - 2005)
 • Základní pohybové trendy severní části Moravsko-slezské zóny Českého masivu – komplexní geodynamická analýza (2001 - 2003)
 • Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu (2000 - 2004)
 • Geofyzikální pozorování a předpověď geofyzikálních polí pro potřeby praxe (2000 - 2004)
 • Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů (2000 - 2002)
 • Použití a spolehlivost různých modelů seismického ohrožení – využití a aktualizace databáze silných pohybů půdy (1999 - 2001)
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1998 - 2001)
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1997 - 2001)
 • Ocenění seismického potenciálu v evropských oblastech velkých zemětřesení (ASPELEA) (1997 - 2000)
 • Charakteristiky náhodných vlnových excitací na mechanické systémy (1996 - 1998)
 • Technologie informační inteligence pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika (1996 - 2000)
 • Seismo-geologická regionalizace 3. úrovně (1995 - 2007)
 • Program ocenění globálního seismického ohrožení (GSHAP) (1992 - 1999)
 • Popularizace

 • 30.8. 2017 Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas (seminář / workshop)