Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Žena
Oddělení neotektoniky a termochronologie
(vedoucí oddělení)
Funkce: členka Rady instituce
 
E-mail - pracovní: stepancikovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 328
Kancelář: 410 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • Tectonic geomorphology and active tectonics
 • Paleoseismology (CZ, Spain, Mexico, USA)
 • Long-term morphotectonic relief evolution
 • Geomorphological mapping

PhD. Thesis

 

Curriculum Vitae

 Born 1976 in Valašské Meziříčí

 Education:

2001 graduated in Physical Geography, Faculty of Science, Charles University, Prague

(master thesis: Control of disjunctive tectonics on Janovický potok Brook Valley and the adjacent part of Sázava River – in Czech)

2005 RNDr. degree in Physical Geography, Faculty of Science, Charles University, Prague

2007 PhD. degree in Physical Geography, Faculty of Science, Charles University, Prague (thesis: Morphostructural evolution of north-eastern Rychlebské hory Mts -  in Czech)

 

Professional employment:

2000 - Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Dpt. of Engineering Geology,Prague

2015 - Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Dpt. of Neotectonics and thermochronology, head of department

 

Research interests:

tectonic geomorphology, active tectonics, paleoseismology (CZ, Spain, Mexico, USA), long-term morphotectonic relief evolution, geomorphological mapping

 Selected significant project participation last 5 years:

Manifestations of Late Quaternary tectonics within the Sudetic Marginal Fault zone 2008-2010; postdoc project, GA ČR 205/08/P521, principal investigator

Paleoseismological assessment of fault structures in the vicinity of Temelín nuclear power plant, 2009-2010;  State Office for Nuclear Safety, team researcher

Identification and characterization of seismogenic faults in Central Mexican Volcanic belt: implications for seismic hazard and slope instabilities, 2011-2013; CONACYT Mexico, team researcher

Neotectonics in the Alpine-Carpatian Foreland, 2013-2014, MOBILITY project, Ministry of Education, Youth and Sports, 7AMB13AT023, principal investigator

Assessment of Tectonic Movements on Active Faults, 2012-2015; KONTAKT II – CZ-USA project, Ministry of Education, Youth and Sports, LH12078, principal investigator

Late Quaternary seismogenic faulting and evolution of fault-controlled sedimentary basins in the eastern Bohemian Massif, 2012-2015, GA ČR  P210/12/0573, co-investigator

 

Foreign experience and residency:

April-July 2003, residency at the University of Camerino, Italy (Erasmus project); geomorphological field mapping in tectonic intramontane Colfiorito basin

September 2003, AIQUA 8thSummer School on Quaternary Geology, Aquila,Italy, tectonic basins

April 2005, European Advanced School on Active Tectonics, ICTP, Trieste, Italy

November 2005, internship and paleoseismic field work on the Carboneras fault, Almería, Spain, Dpt. de Geodinàmica i Geofísica, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona

June 2006, Annual International Summer School on Rockslides and Related Phenomena in the Kokomeren River Valley (Kyrgyzstan), focused on large seismically triggered landslides

January 2008, paleoseismic field work in the Carboneras fault, Almería, Spain, Univ.Barcelona

April 2009, paleoseismic field work in the Alhama de Murcía fault, Murcía, Spain

December 2009, Advanced School on Earthquakes Engineering in Nuclear Facilities, ICTP, Trieste

January-March 2010, April 2011 internship at San Diego State University, California;field and LiDAR mapping of the Elsinore fault (San Andreas Fault zone); paleoseismic field work on the Imperial fault (SAF)

March 2011, October 2013 - paleoseismic fieldwork in Acambay fault zone in Central Mexican Volcanic belt, Mexico

May 2012 - paleoseismic fieldwork in Dead Sea transform fault zone, Israel

 

Educational activity:

Supervising and consulting of bachelor (2), master (2), and PhD theses (2) at Charles University in Prague and University of Ostrava;

Semestral course on Tectonic Geomorphology at Masaryk University in Brno (every 2 years)

Short intense course on Tectonic Geomorphology (17.-18.5.2011) at UNAM, Querétaro, Mexico

Short intense course Tectonic Geomorphology and Paleoseismology (24. 4. - 3. 5. 2014) Arba Minch University, Ethiopia

 

Invited lectures at conference:

Czech Association of Geomorphologists , Mikulov2013, at seminars:  Barcelona University, UNAM Queretaro Mexico, University of Wroclaw Poland, Ostrava University, Charles University in Prague

 

Membership:

 Czech Association of Geomorphologists (ČAG), since 2009 vice-chairman; Czech Tectonic Group (ČTS); Czech Association of Engineering Geologists (ČAIG); International Association for Engineering Geology (IAEG); European Geosciences Union (EGU); American Geophysical Union (AGU); Central European Tectonic Group (CETEG)

 

Selected papers for last 7 years:

Štěpančíková P., Stemberk J., Vilímek, V., Košťák B.(2008):  Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic). Special Issue on: Impact of active tectonics and uplift on fluvial landscapes and river valley development, Geomorphology. 102 (1), 68-80. doi:10.1016/j.geomorph.2007.06.016.

Štěpančíková P., Hók J., Nývlt D., Dohnal J., Sýkorová I., Stemberk J. (2010):  Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe). Tectonophysics, 485, 1-4, 269–282. doi: 10.1016/j.tecto.2010.01.004

Štěpančíková P., Dohnal J., Pánek T., Łój M., Smolková V., Šilhán K. (2011): The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe). Journal of Applied Geophysics, 74, 69-80. doi:10.1016/j.jappgeo.2011.03.007

Ortuño M., MasanaE., García-Meléndez E., Martínez-Díaz J., Štěpančíková P., Canora C, , P. CunhaP., Sohbati R.,  Buylaert JP, Murray A.S. (2012): An exceptionally long paleoseismic record of a slow-moving fault: The Alhama de Murcia fault (Eastern Betic shear zone, Spain). Geological Society of America Bulletin, Vol. 124; no. 9/10; p. 1474–1494; doi: 10.1130/B30558.1

Danišík, M., P. Štěpančíková, and N. Evans (2012), Constraining long-term denudation and faulting history in intraplate regions by multi-system thermochronology - an example of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, Central Europe), Tectonics, Vol 31, Tc2003, 19pp, doi:10.1029/2011TC003012

Fischer, T., P. Štěpančíková, M. Karousová, P. Tábořík, C. Flechsig, M. Gaballah, 2012. Imaging the Mariánské Lázně Fault (Czech Republic) by 3-D ground-penetrating radar and electric resistivity tomography. Stud. Geophys. Geod. 56, Issue 4, pp. 1019-1036

Wechsler N., Rockwell T.K., Klinger Y., Štěpančíková P., Kanari M., Marco S., Agnon A. (2014): A Paleoseismic Record of Earthquakes for the Dead Sea Transform Fault between the First and Seventh Centuries C.E.: Nonperiodic Behavior of a Plate Boundary Fault. Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 104, 3, pp. 1329-1347, doi: 10.1785/0120130304

Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Pazdírková J., Sedláček J. (2015): The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians’ foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences: Volume 104, Issue 4, 963-990, DOI 10.1007/s00531-014-1121-7

Coubal M., Málek J., Adamovič J., Štěpančíková P. (2015): Late Cretaceous and Cenozoic dynamics of the Bohemian Massif inferred from the paleostress history of the Lusatian Fault Belt. Journal of Geodynamics 87, 26-49.doi: 10.1016/j.jog.2015.02.006

Bábek O., Briestenský M., Přecechtělová G., Štěpančíková P., Hellstrom J.C. Drysdale R. N. (2015): Pleistocene speleothem fracturing in the foreland of the Western Carpathians: a case study from the seismically active eastern margin of the Bohemian Massif. Geological Quaterly, accepted

Štěpančíková, P., Stemberk J. jr (2015): Region of the Rychlebské hory Mountains – tectonically controlled landforms and unique landscape of granite inselbergs (Sudetic Mountains). In: Pánek, T., Hradecký, J. Eds.: Landscapes and Landforms of the Czech Republic, Series World Geomorphological Landscapes. Springer, ISBN 978-94-017-8587-7 (in print).

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
 • Starší projekty

 • Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)
 • Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
 • Neotektonika v předpolí Alp a Karpat (2013 - 2014)
 • Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
 • Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 • Caracterización de fallas sismogénicas en el centro del cinturón volcánico mexicano: implicaciones para la peligrosidad sísmica y la inestabilidad de laderas (2011 - 2013)
 • Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 • Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (2008 - 2010)
 • Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
 • 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 • Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma (2005 - 2008)
 • Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor (2004 - 2006)
 • 3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)
 • Popularizace

 • 27.9. 2019 Tiché hrozby - Zemětřesné roje (videozáznam)
 • 27.9. 2019 Tiché hrozby - Zemětřesné roje (videozáznam)
 • 18.12. 2017 Až se země rozhoupe (článek / kniha)
 • 8.11. 2017 9. mezinárodní geomorfologická konference (přednáška)
 • 26.9. 2017 České území kdysi zasáhla netušeně silná zemětřesení, ukázal výzkum. Ovlivní i stavební normy (článek / kniha)
 • 25.9. 2017 Debata o zemetřesení v České republice (videozáznam)
 • 25.9. 2017 Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice (audiozáznam)
 • 19.9. 2017 Naši vědci novými metodami zjistili, že se v Česku v minulosti opakovala zemětřesení silnější než dnes, podrobnosti uvedou na semináři (tisková zpráva)
 • 31.8. 2017 Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice (seminář / workshop)
 • 20.2. 2017 Termochronologie - pohled do vzdálené historie (videozáznam)
 • 20.7. 2016 Dozvíme se novinky o historii Země? (článek / kniha)
 • 9.6. 2016 LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGII (článek / kniha)
 • 1.5. 2016 Nejmodernější zařízení na datování geologických procesů v ÚSMH - Aphachron (audiozáznam)
 • 13.4. 2016 Nová laboratoř pro geologické procesy (článek / kniha)
 • 13.4. 2016 Ústav struktury a mechaniky hornin má novou laboratoř s unikátním přístrojem pro datování geologických procesů (článek / kniha)
 • 12.4. 2016 Unikátní přístroj pro datování geologických procesů (tisková zpráva)
 • 12.4. 2016 Heliové datování datování geologických procesů (článek / kniha)
 • 8.11. 2015 Naši odborníci pomohou vybudovat v Etiopii centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin (článek / kniha)
 • 4.11. 2014 Česko-polský workshop Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas (seminář / workshop)
 • 5.10. 2012 Čeští geologové monitorovali tektonickou aktivitu v Kalifornii (tisková zpráva)
 • 5.4. 2012 Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (článek / kniha)
 • 4.4. 2012 Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 (seminář / workshop)