Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Žena
Oddělení neotektoniky a termochronologie
(vedoucí oddělení)
Funkce: členka Rady instituce
 
E-mail - pracovní: stepancikovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 328
Kancelář: 410 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • Tectonic geomorphology and active tectonics
 • Paleoseismology (CZ, Spain, Mexico, USA)
 • Long-term morphotectonic relief evolution
 • Geomorphological mapping

PhD. Thesis

 

Curriculum Vitae

 Born 1976 in Valašské Meziříčí

 Education:

2001 graduated in Physical Geography, Faculty of Science, Charles University, Prague

(master thesis: Control of disjunctive tectonics on Janovický potok Brook Valley and the adjacent part of Sázava River – in Czech)

2007 PhD. degree in Physical Geography, Faculty of Science, Charles University, Prague (thesis: Morphostructural evolution of north-eastern Rychlebské hory Mts -  in Czech)

 

Professional employment:

2000 - Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Dpt. of Engineering Geology,Prague

2015 - Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Dpt. of Neotectonics and thermochronology, Head of department

 

Research interests:

tectonic geomorphology, active tectonics, paleoseismology (CZ, Spain, Mexico, USA), long-term morphotectonic relief evolution, geomorphological mapping

 

Foreign experience and residency:

April-July 2003, residency at the University of Camerino, Italy (Erasmus project); geomorphological field mapping in tectonic intramontane Colfiorito basin

September 2003, AIQUA 8thSummer School on Quaternary Geology, Aquila,Italy, tectonic basins

April 2005, European Advanced School on Active Tectonics, ICTP, Trieste, Italy

November 2005, internship and paleoseismic field work on the Carboneras fault, Almería, Spain, Dpt. de Geodinàmica i Geofísica, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona

June 2006, Annual International Summer School on Rockslides and Related Phenomena in the Kokomeren River Valley (Kyrgyzstan), focused on large seismically triggered landslides

January 2008, paleoseismic field work in the Carboneras fault, Almería, Spain, Universitat de Barcelona

April 2009, paleoseismic field work in the Alhama de Murcía fault, Murcía, Spain

December 2009, Advanced School on Earthquakes Engineering in Nuclear Facilities, ICTP, Trieste

January-March 2010, April 2011 internship at San Diego State University, California;field and LiDAR mapping of the Elsinore fault (San Andreas Fault zone); paleoseismic field work on the Imperial fault (SAF)

March 2011, October 2013 - paleoseismic fieldwork in Acambay fault zone in Central Mexican Volcanic belt, Mexico

May 2012 - paleoseismic fieldwork in Dead Sea transform fault zone, Israel

 

Educational activity:

Supervising and consulting of bachelor, master, and PhD theses at Charles University in Prague and University of Ostrava, Masaryk University in Brno;

Semestral course on Tectonic Geomorphology at Masaryk University in Brno

Short intense course on Tectonic Geomorphology (2011) at UNAM, Querétaro, Mexico

Short intense course Tectonic Geomorphology and Paleoseismology (2014, 2015, 2016) Arba Minch University, Ethiopia

 

Professional membership:

- Czech Association of Geomorphologists (ČAG), 2009-2016 vice-chairman

- INQUA (International Quaternary Association), International Focus Group “Earthquake Geology and Seismic Hazard” – 2016-2019 co-leader of the IFG

- TERPRO commission of INQUA, since 2019 – vise-president

- Czech Tectonic Group (ČTS)

- Central European Tectonic Group (CETEG)

- Czech Association of Engineering Geologists (ČAIG)

- International Association for Engineering Geology (IAEG)

- European Geosciences Union (EGU)

- American Geophysical Union (AGU)

 

Selected papers for last 7 years:

Share, P.-E, Tábořík, P., Štěpančíková, P., Stemberk, J.,Rockwell, T.K., Wade, A., Arrowsmith, J.R., Donnellan, A., Vernon, F.L., Ben-Zion, Y. (2020): Characterizing the uppermost 100 m structure of the San Jacinto fault zone southeast of Anza, California, through joint analysis of geological, topographic, seismic and resistivity data. Geophysical Journal International, Volume 222, Issue 2, 13 May 2020, 781-794.

 

Balatka B., Kalvoda J., Steklá T., Štěpančíková P. (2019)Morphostratigraphy of river terraces in the Eger valley (Czechia) focused on the Smrčiny Mountains, the Chebská pánev Basin and the Sokolovská pánev Basin. AUC GEOGRAPHICA, Vol 54 No 2 (2019), 240–259.

Ortuño M., Corominas O., Villamor P., Zúñiga R. F, Lacan P., Aguirre-Díaz G., Perea H., Štěpančíková P., Ramírez-Herrera M. T. (2019): Evidence of recent ruptures in the central faults of the Acambay graben (Central Mexico). Geomorphology, 326 (2019) 17–37, DOI:0.1016/j.geomorph.2018.07.010

Štěpančíková P., Fischer T., Stemberk J., Nováková L., HartvichF., Figueiredo M. P. (2019): Active tectonics in the Cheb basin: youngest documented Holocene surface faulting in central Europe? Geomorphology, 327, 15 February 2019, 472-488, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.11.007

Rocwell T. K., Masana E., Sharp W., Štěpančíková P., Ferrater M., Mertz-Kraus R. (2019): Late Quaternary slip-rates for the southern Elsinore fault in the Coyote Mountains, southern California from analysis of alluvial fan provenance, soils, and U-series ages of pedogenic carbonate. Geomorphology, 326 (2019) 68–89, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.02.024

Masana E., Moreno X., Gràcia E., Pallàs R., Ortuño M., López R., Gómez-Novell O., Ruano P., Perea H., Stepancikova P., Khazaradze G. (2018): First evidence of paleoearthquakes along the Carboneras Fault Zone (SE Iberian Peninsula): Los Trances site. Geologica Acta, Vol.16, Nº 4, December 2018, 461-476, DOI: 10.1344/GeologicaActa2018.16.4.8

Blecha V., Fischer T., Tábořík P., Vilhem J., Klanica R., Valenta J., Štěpančíková P. (2018): Geophysical evidence of the Eastern Marginal fault of the Cheb Basin (Czech Republic). Studia Geophysica et Geodaetica, Volume 62, Issue 4, pp 660–680, DOI 10.1007/s11200-017-0452-9

Špaček P., Valenta J., Tábořík P., Ambrož V., Urban M., Štěpančíková P. (2017): Fault slip versus slope deformations: Experience from paleoseismic trenches in the region with low slip-rate faults and strong Pleistocene periglacial mass wasting (Bohemian Massif). Quaternary International 451, 56-73.

Štěpančíková, P., Stemberk J. jr (2016): Region of the Rychlebské hory Mountains – tectonically controlled landforms and unique landscape of granite inselbergs (Sudetic Mountains). In: Pánek, T., Hradecký, J. Eds.: Landscapes and Landforms of the Czech Republic, Series World Geomorphological Landscapes. Springer, 263-276, ISBN 978-94-017-8587-7

Rockwell, T.K, J. M. Fletcher, O. J. Teran, A. P. Hernandez, K. J. Mueller, J. B. Salisbury, S. O. Akciz, and P. Štěpančíková (2015): Reassessment of the 1892 Laguna Salada Earthquake: Fault Kinematics and Rupture Patterns. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 105, No. 6, pp. 2885-2893, December 2015, doi: 10.1785/0120140274.

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
 • Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
 • Starší projekty

 • Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)
 • Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
 • Neotektonika v předpolí Alp a Karpat (2013 - 2014)
 • Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
 • Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 • Caracterización de fallas sismogénicas en el centro del cinturón volcánico mexicano: implicaciones para la peligrosidad sísmica y la inestabilidad de laderas (2011 - 2013)
 • Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 • Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (2008 - 2010)
 • Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
 • 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 • Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma (2005 - 2008)
 • Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor (2004 - 2006)
 • 3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)
 • Popularizace

 • 27.9. 2019 Tiché hrozby - Zemětřesné roje (videozáznam)
 • 27.9. 2019 Tiché hrozby - Zemětřesné roje (videozáznam)
 • 18.12. 2017 Až se země rozhoupe (článek / kniha)
 • 8.11. 2017 9. mezinárodní geomorfologická konference (přednáška)
 • 26.9. 2017 České území kdysi zasáhla netušeně silná zemětřesení, ukázal výzkum. Ovlivní i stavební normy (článek / kniha)
 • 25.9. 2017 Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice (seminář / workshop)
 • 25.9. 2017 Debata o zemetřesení v České republice (videozáznam)
 • 25.9. 2017 Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice (audiozáznam)
 • 19.9. 2017 Naši vědci novými metodami zjistili, že se v Česku v minulosti opakovala zemětřesení silnější než dnes, podrobnosti uvedou na semináři (tisková zpráva)
 • 20.2. 2017 Termochronologie - pohled do vzdálené historie (videozáznam)
 • 20.7. 2016 Dozvíme se novinky o historii Země? (článek / kniha)
 • 9.6. 2016 LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGII (článek / kniha)
 • 1.5. 2016 Nejmodernější zařízení na datování geologických procesů v ÚSMH - Aphachron (audiozáznam)
 • 13.4. 2016 Nová laboratoř pro geologické procesy (článek / kniha)
 • 13.4. 2016 Ústav struktury a mechaniky hornin má novou laboratoř s unikátním přístrojem pro datování geologických procesů (článek / kniha)
 • 12.4. 2016 Unikátní přístroj pro datování geologických procesů (tisková zpráva)
 • 12.4. 2016 Heliové datování datování geologických procesů (článek / kniha)
 • 8.11. 2015 Naši odborníci pomohou vybudovat v Etiopii centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin (článek / kniha)
 • 4.11. 2014 Česko-polský workshop Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas (seminář / workshop)
 • 5.10. 2012 Čeští geologové monitorovali tektonickou aktivitu v Kalifornii (tisková zpráva)
 • 5.4. 2012 Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (článek / kniha)
 • 4.4. 2012 Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 (seminář / workshop)