Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009328
Kancelář: místnost č.: 410, budova: C, patro: 4
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

 Dynamická platena Země (2023 - 2027)
 Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)

Starší projekty

 Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
 Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)
 Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
 Neotektonika v předpolí Alp a Karpat (2013 - 2014)
 Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 Caracterización de fallas sismogénicas en el centro del cinturón volcánico mexicano: implicaciones para la peligrosidad sísmica y la inestabilidad de laderas (2011 - 2013)
 Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (2008 - 2010)
 Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma (2005 - 2008)
 Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor (2004 - 2006)
 3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)