Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Martina Novotná

Muž
Oddělení struktury a vlastností materiálů
E-mail: novotna@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009334
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Moje publikační činnost v databázi ASEP

Vyhledat publikace v databázi ASEP

Moje vybrané publikace

1) Články v impaktovaných časopisech
Perná I., Novotná M., Šupová M., Hanzlíček T.: Beach Sand – an Alternative Filler in Metakaolin-Based Geopolymers. Journal of Materials in Civil Engineering, 33(4), 04021017-1 - 04021017-6, 2021. doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003641

Perná I., Hanzlíček T., Šupová M., Novotná M.: Phase Transformations in Fly Ash-Based Solids. Minerals, 10(9), 804, 2020. doi: 10.3390/min10090804

2) Články v recenzovaných časopisech
Novotná M., Perná I., Hanzlíček T.: Review of Possible Fillers and Additives for Geopolymer Materials. Waste forum, 2, 78-89,2020. www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2020.pdf