Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miroslav Coubal, CSc.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: coubal@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009326
Kancelář: místnost č.: 409, budova: C, patro: 4
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství
Popularizace Další informace

Další informace

Osvědčení o odborné způsobilosti závodního lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun, opravňující řídit, kontrolovat a provádět práce uvedené v zák. Č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.