Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce GeopolymerCamp Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační brožura LAM

Chemie bio-geopolymerů: chemická struktura černých a hnědých uhlí a huminových kyselin; reakce uhlí se směsmi syntetických polymerů za vzniku vodíku.

Technologie organických odpadů: zplynění hnědého uhlí s organickými odpady pro energetické účely; dvoustupňové tepelné zpracování biomasy v přítomnosti černého uhlí na energetický plyn a uhlíkaté materiály.

Zpracování popelů: nové metody zpracování popelů ze spalování dřevních hmot a bioodpadů.

Chemie a technologie geopolymerů: nové reakce přípravy geopolymerů. Využití Si, Al-geopolymerů pro likvidaci radioaktivních a nebezpečných odpadů, k přípravě materiálů odolných proti ohni, zvukově i tepelně izolujících desek a k restaurování kamene a keramiky.

Vytváření silných magnetických polí pomocí permanentních magnetů ze vzácných zemin. Návrhy a realizace magnetických obvodů pro vysoce účinné magnetické filtry, magnetické separátory a další účely. Studium vlivu minoritních kovových příměsí na parametry magnetického pole.