Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miloš Briestenský, PhD.

Muž
Oddělení inženýrské geologie
E-mail: briestensky@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009306
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

 Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)

Starší projekty

 Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
(2010 - 2015)
 Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky (2009 - 2011)
 Monitoring současných mikropohybů v Hornorýnském příkopu a jeho integrace do EU sítě 3-D monitoringu (2008 - 2010)
 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu (2006 - 2007)
 Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací (2005 - 2007)
 Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území (2005 - 2010)