Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení

Vedoucí oddělení

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  E-mail: suchytirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009287
Ing. Martin Černý, Ph.D.
  E-mail: cernyirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009257, 245, 247

Vědečtí pracovníci

Vědečtí asistenti

doc. Ing. Karel Balík, CSc.
Ing. Monika Šupová, Ph.D.
RNDr. Martin Braun, Ph.D.
Ing. Margit Žaloudková, Ph.D.

Postdoktorandi

PhD. studenti

Ing. Daniela Marx , Ph.D.
Ing. Šárka Rýglová, Ph.D.

Odborní pracovníci

Emeritní pracovníci

Ing. František Denk
Ing. Miloň Hříbal
Petr Kácha
Martina Křížková
Ing. Ján Kužma
Jiří Lukšíček
Ing. Pavel Nekoksa
Ing. Zbyněk Sucharda
Ing. Jaroslava Svítilová