Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Workshop
Biomateriály a jejich povrchy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Vrstvy kolagenu/hydroxyapatitu s obsahem vankomycinu - elektrospřádání na 3D tištěných titanových implantátech zabraňující destrukci kostí spojené s infekcí S. epidermidis a zlepšují osseointegraci


Graphical abstract


Cílem studie bylo vyvinout potah ortopedického implantátu ve formě vankomycinem naplněných vrstev kolagenu/hydroxyapatitu (COLHA+V), které kombinují schopnost předcházet infekci kosti se schopností podporovat zvýšenou osseointegraci. Schopnost zabránit infekci kosti byla zkoumána za použití krysího modelu, který simuloval klinicky relevantní zavedení bakteriální kontaminace související s implantátem do kosti během chirurgického zákroku za použití klinického izolátu Staphylococcus epidermidis.

Publikace: T. Suchý, L. Vištejnová, M. Šupová, P. Klein, M. Bartoš, Y. Kolinko, T. Blassová, Z. Tonar, M. Pokorný, Z. Sucharda, M. Žaloudková, F. Denk, R. Ballay, Š. Juhás, J. Juhásová, E. Klapková, L. Horný, R. Sedláček, T. Grus, Z. Čejka, Z. Čejka, K. Chudějová, J. Hrabák, Vancomycin-Loaded Collagen/Hydroxyapatite Layers Electrospun on 3D Printed Titanium Implants Prevent Bone Destruction Associated with S. epidermidis Infection and Enhance Osseointegration, Biomedicines. 9 (2021) 531. DOI: 10.3390/biomedicines9050531, IF 6,081, Q1 32/275, JCR 2020 www.webofscience.com


Mikro-CT a histologické snímky identických vzorků v COLHA+V implantáty bez aplikace S. epidermidis (horní linie), implantáty COLHA s S. epidermidis (střední linie) a COLHA+V se skupinami S. epidermidis (spodní linie).Vzorky titanových implantátů: implantát před (A) a po (B) nanesení vrstvy COLHA+V určené pro použití v experimentu s antimikrobiální aktivitou; implantát před (C) a po (D) nanesení vrstvy COLHA+V určené pro použití v experiment osseointegrace; vytištěný kontrolní vzorek (E).


Další významné publikace a výstupy

T. Suchý, M. Bartoš, R. Sedláček, M. Šupová, M. Žaloudková, G.S. Martynková, R. Foltán, Various simulated body fluids lead to significant differences in collagen tissue engineering scaffolds, Materials (Basel). 14 (2021) 1–17. DOI: 10.3390/ma14164388. IF 3,623, Q1 (17/80), JCR 2020 www.webofscience.com

M. Braun, Š. Rýglová, T. Suchý, Determination of glycosaminoglycans in biological matrices using a simple and sensitive reversed-phase HPLC method with fluorescent detection, J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 1173 (2021). DOI: 10.1016/j.jchromb.2021.122626. IF 3,205, Q2 (36/83), JCR 2020 www.webofscience.com

S. Ryglova, M. Braun, M. Hribal, T. Suchy, D. Voros, The proportion of the key components analysed in collagen-based isolates from fish and mammalian tissues processed by different protocols, J. FOOD Compos. Anal. 103 (2021). DOI: 10.1016/j.jfca.2021.104059. IF 4,556, Q1 (30/144), JCR 2020 www.webofscience.com

M. Krticka, L. Planka, L. Vojtova, V. Nekuda, P. Stastny, R. Sedlacek, A. Brinek, M. Kavkova, E. Gopfert, V. Hedvicakova, M. Rampichova, L. Kren, K. Liskova, D. Ira, J. Dorazilova, T. Suchy, T. Zikmund, J. Kaiser, D. Stary, M. Faldyna, M. Trunec, Lumbar Interbody Fusion Conducted on a Porcine Model with a Bioresorbable Ceramic/Biopolymer Hybrid Implant Enriched with Hyperstable Fibroblast Growth Factor 2, Biomedicines. 9 (2021). DOI: 10.3390/biomedicines9070733. IF 6,081, Q1 32/275, JCR 2020www.webofscience.com

M. Krticka, V. Nekuda, D. Ira, R. Sedlacek, T. Suchy, M. Kavkova, A. Brinek, E. Gopfrt, A. Bilik, J. Kaiser, L. Kren, L. Planka, Microcomputed tomographic, biomechanical and histological analyses of lumbar interbody fusion with iliac crest bone graft in a pig model, ACTA Vet. BRNO. 90 (2021) 69–75. DOI: 10.2754/avb202190010069. IF 0,667, Q4 112/146, JCR 2020 www.webofscience.com

P. Chocholata, V. Kulda, J. Dvorakova, M. Supova, M. Zaloudkova, V. Babuska, In Situ Hydroxyapatite Synthesis Enhances Biocompatibility of PVA/HA Hydrogels, International Journal of Molecular Sciences, 22(17) (2021) 9335. DOI: 10.3390/ijms22179335. IF 5.924, Q1 67/295, JCR 2020 www.webofscience.com www.asep.lib.cas.cz

J. Stepanovska, M. Supova, K. Hanzalek, A. Broz, R. Matejka, Collagen Bioinks for Bioprinting: A Systematic Review of Hydrogel Properties, Bioprinting Parameters, Protocols, and Bioprinted Structure Characteristics, Biomedicines, 9(9) (2021) 1137. DOI: 10.3390/biomedicines9091137. IF 6.081, Q1 32/275, JCR 2020 www.webofscience.com www.asep.lib.cas.cz

I. Perná, M. Novotná, M. Šupová, T. Hanzlíček, Beach Sand: Alternative Filler in Metakaolin-Based Geopolymers, Journal of Materials in Civil Engineering, 33(4) (2021) 04021017. DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003641. IF 3.266, Q2 (45/137, 67/172, 29/87) JCR 2020 www.webofscience.com www.asep.lib.cas.cz

I. Perná, M. Novotná, D. Řimnáčová, M. Šupová, New Metakaolin-Based Geopolymers with the Addition of Different Types of Waste Stone Powder, Crystals, 11(8) (2021) 983. DOI:10.3390/cryst11080983. IF 2.589, Q2 (9/25, 148/384, 13/33) JCR 2020 www.webofscience.com www.asep.lib.cas.cz

M. Černý, Z. Chlup, A. Strachota, J. Brus, J. Schweigstillová, Š. Rýglová, O. Bičáková.: In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis. Ceramics International, 47(16) (2021). IF 4,53 Q1 (3/29) (2020) DOI:10.1016/J.CERAMINT.2021.05.041

Z. Chlup, M. Černý, A. Strachota, Š. Rýglová, J. Schweigstillová, J. Svítilová, L. Trško, B. Hadzima, Effect of pyrolysis temperature on the behaviour of environmentally friendly hybrid basalt fibre reinforced composites, Applied Composite Materials, přijato do tisku IF 2,181 Q3 (19/28) (2020) DOI:10.1007/s10443-021-09990-z

Ruský patent Suchy, T.; Supova, M.; Denk, F.; Rýglová, Š.; Žaloudková, M.; Sucharda, Z.; Ballay, R.; Horný, L.; Čejka, Z.; Pokorný, M.; Knotková, K.; Velebný, V.: Нанокомпозитный слой на основе коллагеновых нановолокон и способ его изготовления. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. RU 2 756 164. 2021-09-28. www.patents.s3.yandex.net

Národní patent Grus, T.; Suchy, T.; Supova, M.; Chlup, H.; Hartinger, J.: Sandwich collagen foam for controlled release of active substances and preparing it. Industrial Property Office of the Czech Republic. Patent 308862. 2021-07-21.www.isdv.upv.cz

Seznam publikací 2021 v pdf
Seznam výsledků a publikací 2015-2020

Další publikační činnost oddělení naleznete v ASEPu