Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Project EU Tecnet ! NEW ! (U-Th)/He Lab

Projekt EU-TecNet

3D monitoring pohybů na tektonických strukturách
vlastní webové stránky projektu