Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Centrum texturní analýzy Laboratoř
sorpční a porozimetrické analýzy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura Geochemistry-kniha

Oddělení geochemie se zabývá výzkumem složení, struktury a vlastností hornin a odvozených materiálů metodami povrchové chemie, geochemie a petrologie. Studuje minerální složení, procesy vzniku a kumulace organické hmoty v horninách, charakterizuje biologické zdroje a paleoprostředí. Analyzuje produkty nedokonalého spalování a zkoumá migraci toxických prvků v souvislosti s kontaminací prostředí. Věnuje se problematice sorpce oxidu uhličitého a metanu v porézních přírodních a umělých materiálech v závislosti na jejich vlastnostech, a vyvíjí nové mikromesoporézní uhlíkové materiály jako adsorbenty pro CO2.

Vedoucí oddělení

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
  E-mail: havelcova@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009283, 203

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc.
  E-mail: sykorova@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009280, 339

Zaměstnanci oddělení

Lenka Borecká
Doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Alena Jandečková
Jan Kazda
Marta Koptová
Tatiana Larikova
Ing. Vladimír Machovič, CSc.
Mgr. Alexandra Malhocká (Špaldoňová), Ph.D.
Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Vendula Nátherová
RNDr. Miloš René, CSc.
Ing. Daniela Řimnáčová, Ph.D.
Alexandr Šulc
Ing. Martina Švábová, Ph.D.
Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.
Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D.
Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc.