Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Společné laboratoře Centrum texturní analýzy
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura

Oddělení geochemie se zabývá výzkumem složení, struktury a vlastností hornin a odvozených materiálů metodami povrchové chemie, geochemie a petrologie. Studuje minerální složení, procesy vzniku a kumulace organické hmoty v horninách, charakterizuje biologické zdroje a paleoprostředí. Analyzuje produkty nedokonalého spalování a zkoumá migraci toxických prvků v souvislosti s kontaminací prostředí. Věnuje se problematice sorpce oxidu uhličitého a metanu v porézních přírodních a umělých materiálech v závislosti na jejich vlastnostech, a vyvíjí nové mikromesoporézní uhlíkové materiály jako adsorbenty pro CO2.

Vedoucí oddělení

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
  E-mail: havelcovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009283, 203

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc.
  E-mail: sykorovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009280, 339