Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Centrum texturní analýzy Laboratoř
sorpční a porozimetrické analýzy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Vliv vlastností českých silurských břidlic na sorpční kapacitu methanu a oxidu uhličitého

Byla provedena experimentální studie sorpčních kapacit CO2 a CH4 v závislosti na složení a porozitě českých silurských břidlic ze tří částí Barrandien. Metodou rtuťové vysokotlaké adsorpce plynů byly stanoveny celkové sorpční kapacity pro CO2 (0.118 - 0.244 mmol/g) a pro CH4 (0.050 - 0.088 mmol/g). Bylo zjištěno, že sorpce CO2 je ovlivněna obsahem křemene, ale sorpce CH4 závisí zejména na přítomnosti uhlíku a jílových minerálů a pořízeny celosvětově unikátní křivky velikostního rozdělení pórů.

Publikace: Řimnáčová, Daniela, Weishauptová, Zuzana, Přibyl, Oldřich, Sýkorová, Ivana, René, Miloš. Effect of shale properties on CH4 and CO2 sorption capacity in Czech Silurian shales. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2020, 80(AUG 2020), 103377. ISSN 1875-5100 DOI: 10.1016/j.jngse.2020.103377


Unikátní křivky velikostního rozdělení pórů jednotlivých vzorků břidlic ze rtuťové porozimetrické analýzy ukazují rozdíly v obsahu pórů. Na obrázcích a) a b) je znázorněno rozložení mezopórů a makropórů vzorků břidlic jednak s dominantním obsahem mikropórů, jednak s převažujícím obsahem pórů v oblastech mezo a makro

Zachycování CO2 pomocí trojrozměrně uspořádaného mikromezoporézního uhlíku

Adsorpce CO2 na trojrozměrně uspořádaném mikromezoporézním uhlíkatém materiálu byla studována pomocí gravimetrické a manometrické analýzy.Pravidelné sférické mezopóry s velkým objemem pórů poskytovalyvelmi vysokou adsorpční kapacitu CO2přesahující kapacitu srovnávacíchuhlíkovýchmateriálůpři vysokých tlacích.Mikropóry, přítomné ve stěnách sférických mezopórů, vykázaly dobré adsorpční vlastnosti vůči CO2při atmosférickém tlaku

Publikace: Vorokhta M., Morávková J., Řimnáčová D., Pilař R., Zhigunov A., Švábová M., Sazama P. (2019). CO2 capture using three-dimensionally ordered micromesoporous carbon, Journal of CO2 Utilization31, 124–134. DOI: 10.1016/j.jcou.2019.03.001


Schematické znázornění zaplňování pórů oxidem uhličitýmv trojrozměrně uspořádaném mikromezoporézním uhlíkovém materiálu při nízkém avysokém tlaku

Nb-Ta-Ti oxidy z topazových granitů pně Geyersberg (Německo)

Bylo nalezeno, že oxidické minerály (Nb-Ta rutil, kolumbit-(Fe) a W-ixiolit) jsou hlavními hostitelskými minerály Nb, Ta a Ti v topazových granitech granitového pně Geyersberg vněmecké části krušnohorského batolitu. Ixiolit obsahuje významnou koncentraci Fe a relativně nízké hodnoty poměrů Mn/(Mn + Fe) a Ta/(Ta + Nb).

Publikace: René M. (2019).Nb-Ta-Ti oxides in topaz granites of the Geyersberg granite stock (Erzgebirge Mts., Germany). Minerals9(3), 155, 1–14. DOI: 10.3390/min9030155


Distribuce Ta/(Ta + Nb) a Mn/(Mn + Fe) v minerálech skupiny kolumbitu vybraných Sn-W-Nb-Ta ložisek.

Další významné publikace a výstupy

Suchý V., Filip J., Sýkorová I., Pešek J., Kořínková D. (2019). Palaeo-thermal and coalification history of Permo-Carboniferous sedimentary basins of Central and Western Bohemia, Czech Republic: first insights from apatite fission track analysis and vitrinite reflectance modelling. Bulletin of Geosciences 94(2),201–219.DOI: 10.3140/bull.geosci.1696

Suchý V., ZachariášJ., TsaiH-Ch., YuT.-L., Shen Ch.-Ch., SvětlíkI., Havelcová M., Borecká L.,Machovič V. (2019). Relict Pleistocene calcareous tufa of the Chlupáčova sluj Cave, the Bohemian Karst, Czech Republic: Apetrographic and geochemical record of hydrologically-driven cave evolution. Sedimentary Geology385, 110–125. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2019.03.014

Kotulová J., StarekD., Havelcová M., PálkováH. (2019). Amber and organic matter from the late Oligocene deep-water deposits of the Central Western Carpathians (Orava–Podhale Basin). International Journal of Coal Geology207, 96–109. DOI: 10.1016/j.coal.2019.02.006

V. Opletal, E. Geršlová, S. Nehyba, I. Sýkorová, J. Rez (2019). Geology and thermal maturity of Namurian deposits in the Němčičky Subbasin as the South-eastern continuation of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic).Intern.Journal of Coal Geology216,103323. DOI: 10.1016/j.coal.2019.103323

Havelcová M., Machovič V., Špaldoňová A., LapčákL., HendrychJ., AdamM. (2019). Characterization of Eocene fossil resin from Moravia, Czech Republic: Insights into macromolecular structure. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy215, 176–186. DOI: 10.1016/j.saa.2019.02.058

Špaldoňová A., FrouzJ. (2019). Decomposition of forest litter and feces of Armadillidium vulgare(Isopoda: Oniscidea) produced from the same litter affected by temperature andlitter quality.Forests 10, 939(1–11). DOI: 10.3390/f10110939

Hodák P., VorokhtaMykhailo, KhalakhanI., JarkovskáK., CibulkováJ., FitlP., VlčekJ., FaraJ., TomečekD., NovotnýM., Vorokhta Maryna, LančokJ., MatolínováI., VrňataM.(2019). New Insight into the gas-sensing properties of CuOx nanowires by near-ambient pressure XPS.The Journal of Physical ChemistryC123, 49, 29739–29749. DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b09124

Hodák R., Perrot F., Brudanin V., Busto J., HavelcováM., Hůlka J., Jullian S., Kochetov O., Lalanne D., Loaiza P., Macl J., Mamedov F., Mizera J., Noel R., Piquemal F., Rukhadze E., Rulík P., Smolek K., Soulé B., SucháT., Svetlík I., Štekl I., Warot G., Zampaolo M.,ŽaloudkováM. (2019). Characterization and long-term performance of the Radon Trapping Facility operating at the Modane Underground Laboratory. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics46(11),115105. DOI: 10.1088/1361-6471/ab368e

René M., Dolníček Z., Sejkora J., Škácha P., Šrein V. (2019). Uraninite, coffinite and ningyoite from vein-type uranium deposits of the Bohemian Massif (Central European Variscan belt). Minerals 9(2), 123, 1–21. DOI: 10.3390/min9020123

Vöröš D., Geršlová E., Nývlt D., Geršl M., Kuta J. (2019). Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment 191, 114–125. DOI: 10.1007/s10661-019-7255-0

René M.(2019). Allanite from granitic rocks of the Moldanubian batholith (Central European Variscan belt). Ina book: Aide M. (Editor), Rare earth elements and their minerals, IntechOpen, London, pp.1–10. DOI: 10.5772/intechopen.86356

René M. (2019). Titanite from titanite-spots granodiorites of the Moldanubian batholith (Central European Variscan belt).Ina book:Ali Al-Juboury (Editor), Mineralogy, IntechOpen, London, pp.1–11. DOI: 10.5772/intechopen.88359

Další publikační činnost oddělení naleznete v ASEPu

Patenty:

Způsob regenerace a/nebo reaktivace aktivního uhlí v reakční etážové peci a reakční etážová pec k provádění tohoto způsobu . Byl vypracován způsob regenerace použitého aktivního uhlí k jeho opětovnému použití pro čištění vod, vzdušnin aj. K tomuto účelu slouží popsaná pec etážové konstrukce.